Sheep 1920s

http://krutor.org/view.php?t=777484-andzhey-sapkovskiy-sbo...